Tworzenie modeli 3D za pomocą drona

Za pomocą serii zdjęć z drona możemy wykonać model 3D dowolnego obiektu lub obszaru.

Fotogrametria – dla kogo jest przydatna?

Ortofotomapa – Czym jest?