Termowizja z drona

Badania termowizyjne z wykorzystaniem drona

Dostęp do wykwalifikowanych operatorów bezzałogowych statków powietrznych, które w swoim wyposażeniu posiadają kamery termowizyjne to dziś klucz do właściwego i ekonomicznego podejścia w budownictwie. Badania termowizyjne pozwalają na odpowiednie przygotowanie budynków czy instalacji oraz analizę danych, które pozwalają podjąć odpowiednie decyzje.

Wybór doświadczenia

Jako firma oferujemy doświadczenie i wiedzę, która w oparciu o wykwalifikowaną kadrę operatorską oraz właściwe, najlepsze wyposażenie dronów jest w stanie dokonać każdego badania termowizyjnego z powietrza. Bazując na danych z dronów, można wyciągnąć wnioski nie tylko co do samego stanu technicznego badanego przedmiotu, ale także podjąć odpowiednie kroki, ograniczając przy tym wydatki.

Wybierając naszą firmę, klienci dostają w zamian skuteczne i sprawnie przeprowadzone pomiary termowizyjne z drona, które są łatwe w analizie, a ich dokładność potwierdzają rozliczne testy dronów, które znajdują się w naszej flocie. Oprócz tego dysponujemy także kadrą operatorów bezzałogowych statków powietrznych, którzy posiadają skończone kursy na loty VLOS oraz BVLOS – z widocznością oraz bez.

Na czym polega badanie termowizyjne z drona?

Skuteczność termowizji z drona zależy od umiejętności operatora, jakości drona i kamery oraz sposobu analizy zebranego materiału. Zwykle tego rodzaju usługi oferowane są firmom zajmującym się:

  • Inspekcjami sieci ciepłowniczych
  • Lokalizowaniem awarii w systemach cieplnych
  • Badaniami geofonowymi (weryfikacja badań)

Jednak metoda ta może być wykorzystywana przede wszystkim w szerokiej gamie dziedzin, włączając w to budownictwo, energetykę czy szeroko pojęty przemysł.

Tego rodzaju badanie z wysokości powietrza przy wykorzystaniu drona odbywa się w warunkach do tego przeznaczonych. Operator bezzałogowego statku powietrznego, wyposażonego w odpowiednią kamerę, może dostać się w pobliże dowolnego obiektu i przesłać obraz wraz z danymi w czasie rzeczywistym. Może dokonywać szeroko pojętych pomiarów wykazujących sposób rozkładania się ciepła oraz miejsca nagrzania oraz wychładzania się instalacji.

Zalety pomiarów termowizyjnych z powietrza

Główna zaletą tego rodzaju działania jest czas. Badania termowizyjne z drona są szybkie i dokładne. Operator może dostać się w miejsce normalnie dla człowieka niedostępne, umiejscowione wysoko, a więc nie musi ryzykować życia i zdrowia osób zaangażowanych w dany projekt. Dodatkowo kamera przekazuje najdokładniejsze dane dotyczące termicznych właściwości danego produktu.

Wyspecjalizowana kamera termowizyjna posiada dedykowany komputer, który na bieżąco przesyła dane oraz na koniec prezentuje raport końcowy. Zawiera w nim wartości temperaturowe oraz szereg innych parametrów, jak choćby wskazanie miejsc ubytków temperaturowych czy nieszczelności i wycieki.

Miejsca przeprowadzania inspekcji

Inspekcja dronem z powietrza z kamerą termowizyjną jest przeprowadzana głównie w fabrykach, rafineriach czy elektrowniach. Jednak można spotkać się także z termowizją budynków jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, szpitali i innych budynków użytku publicznego czy sieci ciepłowniczych.